Kurum ya da markanın iletişim hedefleri doğrultusunda; stratejik iletişim planı hazırlanır, stratejiye bağlı kalınarak oluşturulan mesajlar medya organları ile paylaşılır ve medya ile iletişimin sürekliliği sağlanır. Ayrıca kurum-medya ilişkisini geliştirmek amacıyla medyaya yönelik projeler geliştirilerek hayata geçirilir.

Kurumun ve sözcülerinin, müşterileri nezdinde güvenilirlik ve kalite algısının güçlendirilmesi sürecidir. Bu sürecin temelinde, kurumsal ya da kişisel itibarı kuvvetlendirecek iletişim argümanları geliştirmek yer alır.

İtibar Yönetimi hizmeti kapsamında şunları yapıyoruz:
– İtibar yol haritası hazırlama
– Stratejik iletişim yaklaşımı ve iletişim aksiyon takvimi hazırlama
– Proje geliştirme
– Kurumsal algı tasarımı
– Kurum ve marka swot analizi
– İletişim ve reklam faaliyetleri değerleme/denetleme

Potansiyel kriz alanlarına yönelik alternatif senaryo ve eylem planlarının hazırlanması sürecidir. Bu süreçte; doğru ve kesintisiz bilginin, en sağlıklı kanallardan, kontrollü bir şekilde ilgili hedef kitleye aktarılması sağlanır.
Liderin ya da sözcünün, kuruma iletişim değeri katacak şekilde konumlandırılması ve lider ile ilgili iletişim süreçlerinin yönetilmesini kapsamaktadır.
Markalaşma sürecinin başında ya da içerisinde olan kurumların, hem yatırımcı hem de tüketici nezdindeki etkisini artırmayı amaçlar. Marka yönetimi; kurum/markaya kimlik kazandırma, hedef kitlesi ile ilişki yaratma, rakiplerden farklılaştırma ve uzun soluklu müşteri sadakati sağlama gibi uygulamaları içerir.
Faaliyet alanına ilişkin öncelikli sorunların ya da gündem oluşturabilecek değerdeki konuların, çeşitli iletişim kanalları ile kamuoyunun gündemine taşınması sürecidir. Konu yönetimi; bir yandan iletişim hedeflerine katkı sağlarken, diğer yandan da karar mekanizmaları üzerinde baskı kurulmasını sağlar.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; kurum ya da markanın ‘Kurumsal Vatandaşlık’ kriterlerini yerine getirdiği algısının pekiştirilmesine, kuruluşun kurumsal itibarının artırılmasına ve rekabette farklılaşmasına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve bu sürecin iletişiminin yönetilmesini kapsar.
Kurum ya da markanın pazarlama hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejilerinin geliştirilmesi sürecidir. Günümüz rekabet koşulları değerlendirildiğinde, pazarlama iletişiminin kurumlar için önemli bir ihtiyaç olduğu aşikardır.
Kurumların hedef kitlelerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri lansman, basın toplantısı, roadshow, bayi toplantısı, fuar gibi etkinliklerin tüm süreçlerinin (Konsept geliştirme, projelendirme, bütçelendirme, tasarım, tedarik, planlama, üretim, yönetim ve raporlama) yönetimini kapsar.
Kurum İçi İletişim; kurum çalışanlarının memnuniyetini artırma, çalışanların iş süreçlerindeki entelektüel katma değerini yükseltme ve adanmış çalışanlar oluşturma sürecidir.
Kurumların rakipleri, sektörü ve özel konulara ilişkin medyada yer alan haber ve içeriklerin takibini kapsar. Ayrıca takibi yapılan konu başlıkları üzerinden, karşılaştırmalı medya analizi raporları sunulur.
İş ortaklarımıza, iş hedefleri doğrultusunda ulusal ve yerel medyada gerçekleştirecekleri reklam faaliyetlerinde, minimum bütçe ile optimum fayda sağlayacak şekilde “Medya Satın Alma” hizmeti sunuyoruz.
Artık, online itibar yönetimi kurum ve şirketler için vazgeçilmez bir zorunluluk haline gelmiştir. Sosyal Medya, kurum ya da markaların dijital ortamdaki varlıklarını ve algılarını güçlendirilmelerine yönelik sunulan uygulamaları kapsar.
– Sınai Mülkiyet Değerleme
– Sınai Mülkiyet Koruma