+90 212 272 51 51
info@itibaratolyesi.com

KOBİLERE ÖZEL HİZMETLER

İtibar Atölyesi PR Ajansı, Medya, PR, İletişim, Algı ve İtibar Yönetimi

Algı”, “İtibar” ve “Marka” yönetimi çerçevesinde çevrim içi sunulacak iletişim danışmanlığı hizmetlerimiz ile hizmetlerimizin saatlik danışmanlık bedelleri aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Marka ve İtibar Yönetimi Danışmanlığı:

Kurum itibarının tasarlanması, yönetilmesi ve kuvvetlendirilmesi amacı ile “Gündem ve Konu Yönetimi”, “Sosyal Paydaşlık Yaklaşımı” ve “Menkıbe/Öykü Dizaynı” ekseninde tüm iletişim süreçlerinin tüm paydaşlar dikkate alınarak planlanması, marka ve ürünleri ilgili kalite, güvenilirlik ve sadakat tesis etme çerçevesinde var olan mevcut algının daha da kuvvetlendirilmesi, olası krizler de dahil hizmeti satın alan müşterinin iş, pazarlama ve marka yönetimi hedeflerine katkı sağlayacak tüm PR, reklam, sosyal (Dijital) ve konvansiyonel medya çalışmaları, iç iletişim ve paydaş iletişimi, kurumsal ilişkiler ve kurumsal vatanadaşlık (KSS) faaliyetlerinin planlanması ve yönetilmesi sürecinde verilen danışmanlık hizmetini içerir.

Ayda minimum 4 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 800 TL + KDV’dir

Marka Yönetimi ve Konumlandırma Danışmanlığı:

Hizmeti satın alan müşterinin kamuoyu ve paydaşları nezdindeki algı gücünü korumak ve geliştirmek üzere gerçekleştirilecek, bir kuruma veya ürüne (mal-hizmet) kimlik kazandırılması, “Ürün-Firma-Semboller-Duygular-Algılar” arasında ilişki yaratılması, kurum veya ürünün rakiplerinden farklılaştırılması ve uzun soluklu müşteri ya da üye sadakatinin sağlanmasına yönelik proje geliştirme, planlama ve takvimlendirme hizmetini içerir.

Ayda minimum 4 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 500 TL + KDV’dir

Konu ve Gündem Yönetimi Danışmanlığı:

Hizmeti satın alan müşterinin faaliyet alanına ilişkin öncelikli sorunların ya da gündem oluşturabilecek değerdeki konuların, argümanların ya da kurumların iş hedefleri çerçevesinde gereksinim duyulacak gündemlerin çeşitli iletişim kanalları ve yöntemler kullanılarak, tüm paydaşlarının ve kamuoyunun mevcut gündemine taşınması yoluyla bir yandan iletişim hedeflerine katkı sağlanması, diğer yandan karar mekanizmaları üzerinde baskı kurulması amacıyla yapılacak çalışmaların neler olabileceğine dair sunulan danışmanlık hizmetini içerir.

Ayda minimum 2 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 500 TL + KDV’dir

Doğru Basın Bildirisi ve Bülteni Danışmanlığı:

Yazılı brifler çerçevesinde, hizmeti satın alan müşterinin iletişim ve pazarlama planlarında yer alan strateji ile uyumlu mesajların, kurum sözcüleri tarafından ilgili sosyal paydaşlara en doğru zamanda ve en etkili biçimde iletilmesini sağlamak üzere oluşturulacak basın bildirisi ve basın bülteni metinlerinin hazırlanması hizmetini içerir.

Bülten ve basın bildirilerinin Demirören Haber Ajansı, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı gibi kanallar aracılığıyla basına servis edilmesi hizmeti ayrıca ücretlendirilir.  Her ay 2 bültene kadar basın bildirisi ya da bülteninin hazırlanması çerçevesinde sunulacak danışmanlık hizmet bedeli;

–  1 Aylık 500 TL + KDV

–  3 Aylık 1350 TL + KDV

–  6 Aylık 2400 TL + KDV

– 12 Aylık 4500 TL + KDV’dir

Lider İletişimi Danışmanlığı:

Sosyal paydaşlar nezdinde lider iletişimine yönelik çalışmaların kurumsal itibar yönetimiyle entegre bir şekilde gerçekleştirilmesi, hizmeti satın alan müşterinin sözcüleri ve kurum liderinin, kuruma iletişim değeri katacak şekilde iletişim çalışmalarına hazırlanması, iletişim süreçlerinin planlanması ve sektörün kanaat önderi olarak konumlanması için stratejilerin belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Ayda minimum 3 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 500 TL + KDV’dir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı:

Kurumların faaliyet gösterdikleri alanlarda (sivil toplum, müzik, sanat, çevre, eğitim, spor vb.) gerçekleştirdikleri projelerle karşımıza çıkar ve bu projeler sayesinde hedef kitleleri ile kurdukları duygusal bağ markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan etki eder. KSS projelerinin hedefi, hem şirkete hem topluma kazandırmaktır. Hizmeti satın alan müşterinin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi demek, tüm paydaşlarına, (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulunduğu çevre, yatırımcılar vb) ve çevreye karşı tamamen sorumlu olması ve tüm kararlarında bu unsurları göz önünde bulundurduğu anlamına gelmektedir. Bu hizmet, hizmeti satın alan müşterinin “Kurumsal Vatandaşlık” kriterlerini yerine getirdiği algısının pekiştirilmesine, kuruluşun kurumsal itibarının artırılmasına ve rekabette farklılaşmasına katkı sağlamak amacıyla etkili projeler geliştirilmesi ve bu projelerin iletişiminin planlanmasına yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Ayda minimum 2 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 500 TL + KDV’dir.

Sosyal Medya Danışmanlığı:

Türkiye’de ve dünyada son dönemde sosyal medyanın gücü ve etkisi her geçen gün daha da artmaktadır. Bugün birçok lider, marka ve firma için sosyal medya, iletişim faaliyetleri içinde öncelikli kanallardan biridir. Sosyal Medya Danışmanlığı hizmeti satın alan müşterinin, sosyal medyanın gücünden tüm iletişim, algı ve marka yönetimi, pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetlerinde etkin şekilde yararlanmanızı sağlayacak mesajların dizayn edilmesi için sunulacak danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Ayda minimum 4 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 350 TL + KDV’dir.

Kurum İçi İletişim Danışmanlığı:

Kurumsal İtibar Yönetimi’nde bir şirketin ya da markanın en önemli paydaşları çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri, yatırımcıları ve bağlı oldukları STK’lar gibi diğer sosyal paydaşlarıdır. Sunduğumuz bu danışmanlık hizmeti ile hedefimiz hizmeti satın alan müşterilerin tüm paydaşları ile yürüteceği iletişimin bir kurumsal iletişim evrenini tasarlayarak bu alanda gereksinim duyulan strateji oluşturulmasını kapsar.

Ayda minimum 2 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 500 TL + KDV’dir.

Kamusal İlişkiler (Lobbying) ve Networking:

Kurum ve markalar için kamu ve kanun koyucular ile sağlıklı bir ilişki kurma, mevcut ve diğer sektörlerle doğru network yönetimi yapma, günümüz iş dünyasının en önemli aksiyon alanı haline gelmiştir. Bu hizmet ile hizmet satın alan müşterinin kamu kurumları ve işbirliği muhtemel çeşitli sektörlerdeki aktörler ile bir araya gelmesini sağlyacak stratejilerin belirlenmesi ve ilişkilerin tesis edilmesi hizmetini kapsar.

Ayda minimum 2 saat satın alınması tavsiye edilir. Hizmet Zoom ve Skype ortamında çevrimiçi olarak sunulacaktır. Danışmanlık saat ücreti 750 TL + KDV’dir.