SalihKeskin1 (1)

İnovasyon Lideri, Eğitmen, İno Mentor, Üst Yönetim Danışmanı


Yaşamının odağında İnovasyon olan Salih Keskin, inovasyon ve reatif düşünce modellerinin üretimi üzerine iş dünyası ve üniversitelerde eğitimler vermekte, araştırmalar yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nde İnovita Projesi Eğitmenliği, Marmara Üniversitesi’ nde “Pazarlama ve İnovasyon”, Aydın Üniversitesi’ nde “Girişimcilik”,  Yıldız Teknik Üniversitesi’ nde “Sertifika Programı”, Proaktif–EBA Üniversitesi “İnovasyon Uzmanlık Sertifikası” sahibidir. Kalyoncu Üniversitesi’ nde Yüksek Lisans Eğitimi yapmış olup halen İstanbul Kültür Üniversitesi’ nde Öğretim Üyeliğine devam etmektedir.

İş hayatında 25. yılında olan Salih Keskin; 2006 yılında EPİC ve TEPAV ortak projesinde iki yıl süreyle üst düzey düşünce geliştirme ve fikir üretme çalışmalarında yer almıştır. Bu çalışmalardaki bazı durumlar onun, İnovasyon ve yaratıcı düşünce geliştirme alanına doğru yol almasına sebep olmuştur.

DPT’nin Euro Guidance Programı ve Sanayi Bakanlığı Tasarım Komisyonu’ nda İnovasyon konusunda çalışmış olan Salih Keskin, AB Lizbon politikasına dönük olarak İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde eğitimcilerin eğitimi ve inovasyon üzerine çalışmış ve sertifikalar almıştır.

İnovasyon ve Pazarlama Eğitimleri, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri, Dış Ticaret Müsteşarlığında İnovasyon programları yapmaktadır. Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda İnovasyon konusunda programlara katılan Salih Keskin, bazı gazetelerde de İnovatif düşünce üretimi üzerine dışarıdan yazılar yazmakta ve “Avrupa İşletmeler Ağı” projesi kapsamında KOSGEB ve Ticaret Sanayi Odalarında eğitimler vermektedir.

 • İTO Gazetesi ve Sanayi Gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.
 • 2010 yılından bu güne kadar yaklaşık iki bin girişimciye KOSGEB girişimcilik eğitimi çerçevesinde eğitim vermiştir. 
 • TÜBİTAK destekli Mentor’lük programını başarıyla bitirerek mentor’lük belgesi almıştır. Çeşitli platformlarda mentor’lükler yapmıştır. 

Verdiği Eğitimler

 • İNOVASYON KÜLTÜRÜ EĞİTMİ
 • FİRMALARA İNOVASYON PROSESİ KURMA PROJELERİ
 • FİRMALARDA İNOVATİF LİDERLİK VE İNOVASYON EKONOMİSİ EĞİTİMİ
 • PAZARLAMADA İNOVASYON EĞİTİMİ
 • FARKLI SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • ÜRÜN İNOVASYONU EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ İNOVASYONU EĞİTİMİ
 • SÜREÇ İNOVASYONU EĞİTİMİ
 • İNOVASYON İHTİYAÇLARINI ÖLÇMEK VE RAPORLAMA, İZLEME
 • GİRİŞMCİLİK EĞİTİMİ
 • İNOVASYON ATÖLYE EĞİTİMİ (UYGULAMALI)
 • ÇALIŞANLARIN İNOVASYON YETENEKLERİNİ BELİRLEME EĞİTİMLERİ
 • İŞİNDE YENİLİK YAPMA EĞİTİMİ
 • İNOVASYON PROJESİ HAZIRLAMAK VE YÖNETME ATÖLYESİ
 • YENİ FİKİR GELİŞTİRME WORKSHOPLARI
 • İNOVASYON İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI, START-UP’LAR VE MELEK YATIRIMCILIK

Basılı kitapları:

 1. İNOVASYON NASIL YAPILIR? (KESKİN S. MAVİ YAYIN, 2012)
 2. KOBİLER İÇİN ŞİRKET ANAYASASININ ÖNEMİ VE OLUŞTURULMASI, (KESKİN S İTO YAYINLARI, 2013)
 3. PERAKENDEDE İNOVASYON, (KESKİN S. MAVİ YAYIN, 2013)
 4. PAZALAMADA İNOVASYON ‘DUR. (KESKİN S. MAVİ YAYIN, 2014)
 5. ALTIN YAKA (KESKİN S. BASKIDA, 2017)
USTALARIMIZA GERİ DÖN